ZDRAVOTNÍCKE ODSÁVAČKY

• MEDICAL SUCTION UNITS •

Spoločnosť MEDIST, s.r.o. so sídlom v Humennom disponuje komplexnou ponukou zdravotníckych odsávačiek typovej rady MEVACS a príslušenstva.

Company MEDIST, s.r.o. established in Humenne dispose with complete offer of Medical Suction Units and Accessories.

Vyhľadajte MEVACS Humenné

Vyhľadajte polohu na mape Google.

Prehľad a popis odsávačiek MEVACS

Prehľad typovej rady odsávačiek MEVACS

Máte otázku?

Napíšte nám, ochotne vám poradíme.

Zdravotnícke odsávačky MEVACS

Odsávačky MEVACS sa využívajú na odsávanie kvapalín, krvi, sekrétov a na vytváranie podtlaku v telových dutinách. Sú určené pre prácu na všetkých lekárskych pracoviskách, pričom sú špeciálne prispôsobená pre dlhodobú prevádzku. Odsávačky sa hodia pre použitie na ARO oddelení, na chirurgické, neurologické a gynekologické zákroky, široké uplatnenie nájdu aj na internom a rehabilitačnom oddelení. Rozsiahle spektrum aplikácií je možné aj v laboratóriách, prípadne je možné aj ich priemyselné využitie v rozsahu technických parametrov.

Odsávačky sa vyznačujú tichým chodom a komfortným spôsobom obsluhy s vysokým bezpečnostným štandardom a veľkou variabilitou príslušenstva.

Odsávačky Humenné, Košice, Prešov - Odsávačky MEVACS, Medical Suction Units and Accessories

Široký sortiment zdravotníckych odsávačiek

Pre splnenie Vašich požiadaviek si určite vyberiete vhodný typ zo širokého výberu odsávačiek. Bohatý výber doplnkového príslušenstva ďalej rozširuje oblasť ich využitia.

To meet your requirements you will definitely choose from wide range of suction units. Wide range of additional accessories also extends application area of suction units.

Viac informácii na:
www.medist.sk

More information on:
www.medist.sk

Odsávačky rôzneho typu:

  • odsávačky
  • vákuové odsávačky
  • chirurgické odsávačky
  • zdravotnícke odsávačky
Odsávačky Humenné - zdravotnícke odsávačky Prešov, Košice, medical suction units, vacuum suction unit

Medical device:

  • suction unit
  • vacuum suction unit
  • medical suction unit
  • medical aspirator

Elektrické zdravotnícke odsávačky

Odsávačky Humenné, zdravotnícke pomôcky, Košice, Prešov - medical device, medical aspirator

Odsávačky sú vyvážané do viac ako 40 krajín. Spoločnosť MEDIST, s.r.o. pravidelne vystavuje svoje výrobky na výstave MEDICA Düsseldorf a nepriamo cez obchodných zástupcov v mnohých krajinách.

Napíšte nám

Odsávačky MEDIST - logo

Petrušovského 455/4
066 01 Humenné